Saklı Eşyalar
Resmin içinde gizlenmiş nesneler var. Aşağıda beyaz gölgeleri olan nesneleri resmin içinde bulun.
reklamlar